Søk i matvaretabellen:

Hveteflak ristet, med hvetekli, All-bran Regular

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Kornblanding, frokostkorn

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
4,0g 225a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
340kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,8g 225a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,42g 225a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 60a
C14:0
(fatty acids)
0,0030g 225a
C16:0
(fatty acids)
0,38g 225a
C18:0
(fatty acids)
0,021g 225a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 60a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,32g 225a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0026g 225a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,31g 225a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,1g 225a
C18:2n-6
(fatty acids)
1,0g 225a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,083g 225a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,083g 225a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,0g 225a
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 60a
Karbohydrat
(carbohydrate)
62g 80
Stivelse
(starch, total)
49g 225a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
13g 225a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
15g 225a
Protein
(protein, total)
10g 225a
Salt
(salt)
0,68g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,73alfa-TE 225a
Tiamin
(thiamin)
0,17mg 225a
Riboflavin
(riboflavin)
0,12mg 225a
Niacin
(niacin, preformed)
7,0mg 225a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,23mg 225a
Folat
(folate, total)
27µg 225a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 10
Kalsium
(calcium)
43mg 225a
Jern
(iron, total)
4,1mg 225a
Natrium
(sodium)
270mg 225a
Kalium
(potassium)
520mg 225a
Magnesium
(magnesium)
130mg 225a
Sink
(zinc)
2,6mg 225a
Selen
(selenium)
3,9µg 225a
Kopper
(copper)
0,49mg 225a
Fosfor
(phosphorus)
370mg 225a
Jod
(iodine)
1,5µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0258
Breakfast cereal (US CFR)
A0816
Breakfast cereal (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0133
Seed, skin present, germ present
E0104
Whole and pieces
F0014
Fully heat-treated
G0001
Cooking method not known
H0138
Water removed
H0158
Sucrose added
H0177
Nut or seed added
H0364
Dried or candied fruit added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0156
Paperboard container
M0166
Plastic bag or pouch
M0420
Inner bag
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
225a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Publisert rapport (2018): «Næringstoff og tungmetaller, akrylamid og mykotoksin i brød, knekkebrød og frokostblandinger». http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/kornvarer/article50556.ece/BINARY/Rapport%202017:%20Analyse%20av%20metaller%20akrylamid%20og%20mykotoksin%20i%20br%C3%B8d%20knekkebr%C3%B8d%20og%20frokostblandinger
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: