Søk i matvaretabellen:

Knekkebrød, havre

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Knekkebrød, smørbrødkjeks o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
7,0g 102
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
360kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
5,3g 102
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,3g 102
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0080g 136
C16:0
(fatty acids)
0,63g 136
C18:0
(fatty acids)
0,10g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,7g 102
C16:1 sum
(fatty acids)
0,072g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,0g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,7g 102
C18:2n-6
(fatty acids)
1,7g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,11g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,12g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,7g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 102
Karbohydrat
(carbohydrate)
61g 80
Stivelse
(starch, total)
55g 102
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,3g 102
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 102
Kostfiber
(fibre, total dietary)
10g 102
Protein
(protein, total)
13g 102
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
1,7RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
1,7µg 400e
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 400e
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,50alfa-TE 102
Tiamin
(thiamin)
0,20mg 102
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 102
Niacin
(niacin, preformed)
1,3mg 102
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,21mg 400e
Folat
(folate, total)
55µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
110mg 102
Jern
(iron, total)
2,7mg 102
Natrium
(sodium)
600mg 102
Kalium
(potassium)
430mg 102
Magnesium
(magnesium)
92mg 102
Sink
(zinc)
2,3mg 102
Selen
(selenium)
2,0µg 400e
Kopper
(copper)
0,30mg 102
Fosfor
(phosphorus)
350mg 102
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0178
Bread (US CFR)
A0818
Leavened bread (EUROFIR)
B1219
Oat
C0155
Seed
E0140
Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0256
Carbohydrate fermented
H0319
Wheat added
H0351
Chemical leavening agent added
H0581
Mono- and diglycerides of fatty acids added (EC/CODEX)
H0753
Yeast added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0120
Paper bag, sack or pouch
M0197
Bag, sack or pouch
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
102
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001, uspesifisert grunnlag.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: