Søk i matvaretabellen:

Havregrøt, med vann

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Grøt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
89g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
160kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
39kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,80g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,13g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0011g 136
C16:0
(fatty acids)
0,11g 136
C18:0
(fatty acids)
0,012g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,28g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0011g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,29g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,31g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,28g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0090g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0090g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,28g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,8g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,30g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,7g 135
Protein
(protein, total)
1,3g 135
Salt
(salt)
0,69g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 87a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 87a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 87a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 87a
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 87a
Riboflavin
(riboflavin)
0,020mg 87a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 87a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 87a
Folat
(folate, total)
4,0µg 87a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 87a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 87a
Kalsium
(calcium)
6,0mg 135
Jern
(iron, total)
0,60mg 135
Natrium
(sodium)
280mg 135
Kalium
(potassium)
48mg 135
Magnesium
(magnesium)
15mg 135
Sink
(zinc)
0,30mg 135
Selen
(selenium)
0,0µg 135
Kopper
(copper)
0,050mg 135
Fosfor
(phosphorus)
57mg 135
Jod
(iodine)
0,21µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0106
Prepared grain or starch product (US CFR)
A0822
Savoury cereal dish (EUROFIR)
B1219
Oat
C0133
Seed, skin present, germ present
E0134
Semisolid with solid pieces
F0014
Fully heat-treated
G0018
Boiled and undrained
H0239
Rolled
H0259
Rehydrated
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
87a
Beregnet ut fra estimert vitamintap (betakaroten, retinol, vitamin D, tokoferol, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat, vitamin B12, vitamin C) ved varmebehandling. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_matvaregruppene_i_matvaretabellen
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: