Søk i matvaretabellen:

Egg, økologisk, rå

Alle matvarer » Egg » Egg, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
88% 400a
Vann
(water (moisture))
77g 224b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
610kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
150kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
11g 224b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,8g 224b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 60a
C14:0
(fatty acids)
0,019g 224b
C16:0
(fatty acids)
2,0g 224b
C18:0
(fatty acids)
0,72g 224b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 224b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,3g 224b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,23g 224b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,1g 224b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,8g 224b
C18:2n-6
(fatty acids)
1,4g 224b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,10g 224b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,017g 224b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,16g 224b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,045g 224b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,13g 224b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,24g 224b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,6g 224b
Kolesterol
(cholesterol)
330mg 224b
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,31g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,31g 30
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
13g 224b
Salt
(salt)
0,36g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
200RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
200µg 224b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
4,0µg 224b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
6,6alfa-TE 224b
Tiamin
(thiamin)
0,065mg 224b
Riboflavin
(riboflavin)
0,39mg 224b
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 60a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,13mg 224b
Folat
(folate, total)
54µg 224b
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,5µg 224b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 60a
Kalsium
(calcium)
47mg 224b
Jern
(iron, total)
1,8mg 224b
Natrium
(sodium)
150mg 224b
Kalium
(potassium)
140mg 224b
Magnesium
(magnesium)
12mg 224b
Sink
(zinc)
1,1mg 224b
Selen
(selenium)
32µg 224b
Kopper
(copper)
0,058mg 224b
Fosfor
(phosphorus)
200mg 224b
Jod
(iodine)
38µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0261
Egg or egg product (US CFR)
A0791
Fresh or processed egg (EUROFIR)
B1713
Hen
C0225
Whole egg without shell
E0139
Liquid, high viscosity, with no visible particles
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0052
Egg shell, food contact surface
P0024
Human consumer, no age specification
P0128
Organic food claim or use
R0316
Norway

Referanser

30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
224b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 224a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.

Søk i matvaretabellen: