Søk i matvaretabellen:

Kjeks, søt, Mariekjeks

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Småkaker, søt kjeks, kavring

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
1,4g 400e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1900kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
450kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
13g 400e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
5,1g 400e
C12:0
(fatty acids)
0,032g 210
C14:0
(fatty acids)
0,074g 210
C16:0
(fatty acids)
3,1g 210
C18:0
(fatty acids)
1,6g 210
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 10
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,5g 400e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,011g 210
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,4g 210
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,6g 400e
C18:2n-6
(fatty acids)
1,5g 210
C18:3n-3
(fatty acids)
0,053g 210
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 210
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 210
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 210
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 210
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 210
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 210
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 210
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,052g 73m
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,5g 74m
Kolesterol
(cholesterol)
2,0mg 400e
Karbohydrat
(carbohydrate)
75g 80
Stivelse
(starch, total)
55g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
20g 400e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
18g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
3,1g 400e
Protein
(protein, total)
6,6g 400e
Salt
(salt)
1,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
7,2RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
7,0µg 400e
Beta-karoten
(beta-carotene)
2,0µg 400e
Vitamin D
(vitamin D)
0,10µg 400e
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,4alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,020mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
1,1mg 400e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,090mg 400e
Folat
(folate, total)
15µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,11µg 400e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
27mg 400e
Jern
(iron, total)
0,76mg 400e
Natrium
(sodium)
450mg 400e
Kalium
(potassium)
140mg 400e
Magnesium
(magnesium)
16mg 400e
Sink
(zinc)
0,46mg 400e
Selen
(selenium)
2,4µg 400e
Kopper
(copper)
0,11mg 420c
Fosfor
(phosphorus)
76mg 400e
Jod
(iodine)
0,38µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0203
Cookie (US CFR)
A0821
Fine bakery ware (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0153
Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0174
Hydrogenated
H0263
Vegetable fat or oil added
H0351
Chemical leavening agent added
H0749
White sugar added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73m
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 210: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
74m
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 210: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
210
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2004. Bakervarer, kjeks, frokostblandinger og matolje. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: