Søk i matvaretabellen:

Iskrem, lettis, med mindre sukker og fett

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
64g 400c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
590kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
140kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
5,0g 104d
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,5g 104d
C12:0
(fatty acids)
0,078g 136
C14:0
(fatty acids)
0,25g 136
C16:0
(fatty acids)
1,3g 136
C18:0
(fatty acids)
0,48g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,8g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,11g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,7g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,50g 20
C18:2n-6
(fatty acids)
0,37g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,017g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0026g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0042g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0034g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,047g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0037g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0041g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,052g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,074g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,42g 136
Kolesterol
(cholesterol)
12mg 400c
Karbohydrat
(carbohydrate)
20g 80
Stivelse
(starch, total)
13g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
6,8g 104d
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
2,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,30g 460b
Protein
(protein, total)
3,8g 104d
Salt
(salt)
0,13g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
16RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
15µg 400c
Beta-karoten
(beta-carotene)
13µg 400c
Vitamin D
(vitamin D)
0,030µg 400c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,2alfa-TE 400c
Tiamin
(thiamin)
0,060mg 400c
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 400c
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 400c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 400c
Folat
(folate, total)
2,0µg 400c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,60µg 400c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
130mg 400c
Jern
(iron, total)
0,10mg 400c
Natrium
(sodium)
50mg 104d
Kalium
(potassium)
210mg 400c
Magnesium
(magnesium)
14mg 400c
Sink
(zinc)
0,50mg 400c
Selen
(selenium)
0,20µg 400c
Kopper
(copper)
0,017mg 460b
Fosfor
(phosphorus)
130mg 400c
Jod
(iodine)
8,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0227
Ice cream (US CFR)
A0789
Frozen dairy dessert (EUROFIR)
B1201
Cow
C0195
Cream
E0139
Liquid, high viscosity, with no visible particles
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0178
Aerated
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
P0040
Reduced fat food
P0132
"light" label claim
P0181
Reduced sugars food

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400c
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.
460b
US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA Nutrient Database for Standard Reference, versjon 23 (2010). Nettversjon, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

Søk i matvaretabellen: