Søk i matvaretabellen:

Loff, vann, hjemmebakt

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Brødvarer, hjemmebakt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
39g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
260kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,4g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,2g 135
C12:0
(fatty acids)
0,13g 135
C14:0
(fatty acids)
0,12g 135
C16:0
(fatty acids)
0,50g 135
C18:0
(fatty acids)
0,24g 135
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,030g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,4g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,030g 135
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,5g 135
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,3g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,99g 135
C18:3n-3
(fatty acids)
0,17g 135
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 135
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 135
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 135
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0010g 135
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 135
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 135
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 135
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,15g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,0g 135
Kolesterol
(cholesterol)
2,0mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
47g 80
Stivelse
(starch, total)
46g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,60g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,4g 135
Protein
(protein, total)
7,6g 135
Salt
(salt)
0,73g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
25RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
24µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
10µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,26µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,1alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,22mg 87b
Riboflavin
(riboflavin)
0,060mg 87b
Niacin
(niacin, preformed)
1,3mg 87b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,060mg 87b
Folat
(folate, total)
34µg 87b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 87b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
12mg 135
Jern
(iron, total)
0,90mg 135
Natrium
(sodium)
290mg 135
Kalium
(potassium)
130mg 135
Magnesium
(magnesium)
23mg 135
Sink
(zinc)
0,90mg 135
Selen
(selenium)
3,0µg 135
Kopper
(copper)
0,10mg 135
Fosfor
(phosphorus)
96mg 135
Jod
(iodine)
1,7µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0178
Bread (US CFR)
A0818
Leavened bread (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0256
Carbohydrate fermented
H0753
Yeast added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0003
No container or wrapping used
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0109
Home prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
87b
Beregnet ut fra estimert vitamintap (tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat, vitamin B12) ved varmebehandling. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_matvaregruppene_i_matvaretabellen
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: