Søk i matvaretabellen:

Eggeplomme

Alle matvarer » Egg » Egg, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
56g 224b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
320kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
29g 224b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
8,2g 224b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 224b
C14:0
(fatty acids)
0,067g 224b
C16:0
(fatty acids)
5,9g 224b
C18:0
(fatty acids)
2,2g 224b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 224b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
11g 224b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,63g 224b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
10g 224b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
5,5g 224b
C18:2n-6
(fatty acids)
4,4g 224b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,17g 224b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,040g 224b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,51g 224b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 224b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 224b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,26g 224b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,43g 224b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
5,1g 224b
Kolesterol
(cholesterol)
850mg 224b
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,20g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,20g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
16g 224b
Salt
(salt)
0,18g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
440RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
440µg 224b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
8,0µg 224b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
13alfa-TE 224b
Tiamin
(thiamin)
0,20mg 224b
Riboflavin
(riboflavin)
0,45mg 224b
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 224b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,31mg 224b
Folat
(folate, total)
140µg 224b
Vitamin B12
(vitamin B12)
5,2µg 224b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 224b
Kalsium
(calcium)
140mg 224b
Jern
(iron, total)
5,3mg 224b
Natrium
(sodium)
73mg 224b
Kalium
(potassium)
110mg 224b
Magnesium
(magnesium)
14mg 224b
Sink
(zinc)
3,8mg 224b
Selen
(selenium)
48µg 224b
Kopper
(copper)
0,14mg 224b
Fosfor
(phosphorus)
520mg 224b
Jod
(iodine)
66µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0261
Egg or egg product (US CFR)
A0791
Fresh or processed egg (EUROFIR)
B1713
Hen
C0215
Egg yolk
E0139
Liquid, high viscosity, with no visible particles
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
224b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 224a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: