Søk i matvaretabellen:

Hvetemel, siktet

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Mel

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
13g 211
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
350kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,5g 211
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,20g 211
C12:0
(fatty acids)
0,0g 211
C14:0
(fatty acids)
0,0g 211
C16:0
(fatty acids)
0,18g 211
C18:0
(fatty acids)
0,0088g 211
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,20g 211
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0010g 211
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,14g 211
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,80g 211
C18:2n-6
(fatty acids)
0,65g 211
C18:3n-3
(fatty acids)
0,044g 211
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 211
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 211
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 211
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 211
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 211
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 211
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 211
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,046g 73u
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,65g 74u
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
72g 211
Stivelse
(starch, total)
71g 211
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,90g 211
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
3,4g 211
Protein
(protein, total)
11g 211
Salt
(salt)
0,0025g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 206
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,80alfa-TE 211
Tiamin
(thiamin)
0,26mg 211
Riboflavin
(riboflavin)
0,040mg 211
Niacin
(niacin, preformed)
1,5mg 211
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,080mg 211
Folat
(folate, total)
18µg 211
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
18mg 211
Jern
(iron, total)
1,3mg 211
Natrium
(sodium)
1,0mg 20
Kalium
(potassium)
170mg 211
Magnesium
(magnesium)
34mg 211
Sink
(zinc)
0,90mg 211
Selen
(selenium)
5,0µg 211
Kopper
(copper)
0,14mg 211
Fosfor
(phosphorus)
130mg 211
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0149
Milled grain or starch product (US CFR)
A0813
Flour or starch (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0106
Finely ground
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73u
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 211: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2005. Hvetemel. Publisert rapport (2008); ”The nutritional composition of Norwegian white wheat flour, 78 % extraction”. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9184.ece/BINARY/The+nutritional+composition+of+Norwegian+white+wheat+flour+-+report+%282008%29+%28PDF%29
74u
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 211: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2005. Hvetemel. Publisert rapport (2008); ”The nutritional composition of Norwegian white wheat flour, 78 % extraction”. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9184.ece/BINARY/The+nutritional+composition+of+Norwegian+white+wheat+flour+-+report+%282008%29+%28PDF%29
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
206
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 1999-2000. Poteter, leverpostei, brød og barnemat. Internt notat.
211
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2003-2005. Hvetemel. Publisert rapport (2008); ”The nutritional composition of Norwegian white wheat flour, 78 % extraction”. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9184.ece/BINARY/The+nutritional+composition+of+Norwegian+white+wheat+flour+-+report+%282008%29+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: