Søk i matvaretabellen:

Eggehvite

Alle matvarer » Egg » Egg, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
89g 224b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
180kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
42kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 224b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0035g 224b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 224b
C14:0
(fatty acids)
0,0g 224b
C16:0
(fatty acids)
0,0025g 224b
C18:0
(fatty acids)
0,0010g 224b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 224b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0025g 224b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 224b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0020g 224b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0025g 224b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0010g 224b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 224b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 224b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 224b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 224b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0025g 224b
Kolesterol
(cholesterol)
0,87mg 224b
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,40g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,40g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
10g 224b
Salt
(salt)
0,48g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,24RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,24µg 224b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0023alfa-TE 224b
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 60a
Riboflavin
(riboflavin)
0,31mg 224b
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 224b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0086mg 224b
Folat
(folate, total)
0,21µg 224b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 224b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 224b
Kalsium
(calcium)
6,5mg 224b
Jern
(iron, total)
0,010mg 224b
Natrium
(sodium)
190mg 224b
Kalium
(potassium)
160mg 224b
Magnesium
(magnesium)
13mg 224b
Sink
(zinc)
0,0mg 224b
Selen
(selenium)
5,6µg 224b
Kopper
(copper)
0,018mg 224b
Fosfor
(phosphorus)
17mg 224b
Jod
(iodine)
2,6µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0261
Egg or egg product (US CFR)
A0791
Fresh or processed egg (EUROFIR)
B1713
Hen
C0241
Egg white, albumen
E0139
Liquid, high viscosity, with no visible particles
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0052
Egg shell, food contact surface
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
224b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 224a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: