Søk i matvaretabellen:

Fiskegrateng, kjøpt

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Retter med fisk, skalldyr o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
75g 223b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
120kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,6g 223b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,56g 223b
C12:0
(fatty acids)
0,0045g 223b
C14:0
(fatty acids)
0,016g 223b
C16:0
(fatty acids)
0,33g 223b
C18:0
(fatty acids)
0,13g 223b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 223b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,6g 223b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,023g 223b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,5g 223b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,4g 223b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,90g 223b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,36g 223b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0020g 223b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0010g 223b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,010g 223b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,023g 223b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0030g 223b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,064g 223b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,46g 223b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,91g 223b
Kolesterol
(cholesterol)
32mg 223b
Karbohydrat
(carbohydrate)
12g 80
Stivelse
(starch, total)
8,0g 223b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,6g 223b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,80g 223b
Protein
(protein, total)
7,5g 223b
Salt
(salt)
0,77g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
42RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
41µg 223b
Beta-karoten
(beta-carotene)
12µg 223b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,87alfa-TE 223b
Tiamin
(thiamin)
0,095mg 223b
Riboflavin
(riboflavin)
0,13mg 223b
Niacin
(niacin, preformed)
0,65mg 223b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,073mg 223b
Folat
(folate, total)
6,9µg 223b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,80µg 223b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
43mg 223b
Jern
(iron, total)
0,27mg 223b
Natrium
(sodium)
310mg 223b
Kalium
(potassium)
210mg 223b
Magnesium
(magnesium)
20mg 223b
Sink
(zinc)
0,38mg 223b
Selen
(selenium)
10µg 223b
Kopper
(copper)
0,045mg 223b
Fosfor
(phosphorus)
110mg 223b
Jod
(iodine)
31µg 223b

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0804
Seafood dish (EUROFIR)
B1222
Fish
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0134
Semisolid with solid pieces
F0023
Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment
G0014
Boiled
H0151
Spice or herb added
H0221
Fat or oil added
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0159
Paperboard or paper container
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
223b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 223a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016

Søk i matvaretabellen: