Søk i matvaretabellen:

Sashimi, kveite

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Retter med fisk, skalldyr o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 130
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
470kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,3g 130
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,77g 216
C12:0
(fatty acids)
0,0g 216
C14:0
(fatty acids)
0,13g 216
C16:0
(fatty acids)
0,45g 216
C18:0
(fatty acids)
0,11g 216
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,9g 130
C16:1 sum
(fatty acids)
0,38g 216
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,0g 216
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,1g 130
C18:2n-6
(fatty acids)
0,040g 216
C18:3n-3
(fatty acids)
0,017g 216
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 216
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 216
C20:4n-3
(fatty acids)
0,023g 216
C20:4n-6
(fatty acids)
0,051g 216
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,24g 216
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,051g 216
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,35g 216
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,74g 73b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,097g 74b
Kolesterol
(cholesterol)
66mg 130
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
19g 130
Salt
(salt)
0,14g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
10RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
10µg 130
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
6,2µg 130
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,3alfa-TE 130
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 130
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 130
Niacin
(niacin, preformed)
6,5mg 130
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,44mg 130
Folat
(folate, total)
12µg 130
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,3µg 130
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
5,3mg 130
Jern
(iron, total)
0,15mg 130
Natrium
(sodium)
54mg 130
Kalium
(potassium)
460mg 130
Magnesium
(magnesium)
24mg 130
Sink
(zinc)
0,43mg 130
Selen
(selenium)
45µg 130
Kopper
(copper)
0,030mg 130
Fosfor
(phosphorus)
220mg 130
Jod
(iodine)
14µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1877
Atlantic halibut
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0152
Divided into pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73b
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
74b
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
130
Beregnet verdi vektet fra salgstall/markedsdata/inntaksdata, f.eks for uspesifiserte matvarer.
216
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: