Søk i matvaretabellen:

Sashimi, laks

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Retter med fisk, skalldyr o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
61g 216
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
930kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
220kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
16g 216
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,0g 216
C12:0
(fatty acids)
0,0g 216
C14:0
(fatty acids)
0,59g 216
C16:0
(fatty acids)
1,9g 216
C18:0
(fatty acids)
0,41g 216
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 216
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,9g 216
C16:1 sum
(fatty acids)
0,75g 216
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,6g 216
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
5,0g 216
C18:2n-6
(fatty acids)
0,94g 216
C18:3n-3
(fatty acids)
0,31g 216
C20:3n-3
(fatty acids)
0,028g 216
C20:3n-6
(fatty acids)
0,028g 216
C20:4n-3
(fatty acids)
0,21g 216
C20:4n-6
(fatty acids)
0,085g 216
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
1,0g 216
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,53g 216
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
1,4g 216
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
3,8g 73b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,2g 74b
Kolesterol
(cholesterol)
80mg 216
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 216
Salt
(salt)
0,12g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
26RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
26µg 216
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
10µg 216
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,4alfa-TE 216
Tiamin
(thiamin)
0,12mg 216
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 216
Niacin
(niacin, preformed)
7,3mg 216
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,51mg 216
Folat
(folate, total)
7,0µg 321b
Vitamin B12
(vitamin B12)
3,5µg 216
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
6,7mg 216
Jern
(iron, total)
0,33mg 216
Natrium
(sodium)
46mg 216
Kalium
(potassium)
450mg 216
Magnesium
(magnesium)
26mg 216
Sink
(zinc)
0,48mg 216
Selen
(selenium)
30µg 216
Kopper
(copper)
0,040mg 216
Fosfor
(phosphorus)
230mg 216
Jod
(iodine)
5,5µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1587
Atlantic salmon
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0152
Divided into pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73b
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
74b
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
216
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
321b
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 12.07.2010, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: