Søk i matvaretabellen:

Laksepålegg, 70 % laks, i beger, Stabbur-Laks

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
51g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
890kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
210kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
16g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,7g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,48g 136
C16:0
(fatty acids)
1,7g 136
C18:0
(fatty acids)
0,38g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,7g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,61g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,7g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
5,0g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
1,4g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,48g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,023g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,023g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,17g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,068g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,83g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,42g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
1,1g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
3,3g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,6g 135
Kolesterol
(cholesterol)
67mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
17g 135
Salt
(salt)
0,095g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
22RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
22µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
8,4µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
2,0alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
6,1mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,43mg 135
Folat
(folate, total)
6,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,9µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
6,0mg 135
Jern
(iron, total)
0,30mg 135
Natrium
(sodium)
38mg 135
Kalium
(potassium)
380mg 135
Magnesium
(magnesium)
22mg 135
Sink
(zinc)
0,40mg 135
Selen
(selenium)
25µg 135
Kopper
(copper)
0,030mg 135
Fosfor
(phosphorus)
190mg 135
Jod
(iodine)
4,6µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1587
Atlantic salmon
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0263
Vegetable fat or oil added
H0378
Guar gum added
H0388
Xanthan gum added
J0123
Sterilized by heat
K0003
No packing medium used
M0151
Metal container
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: