Søk i matvaretabellen:

Torsk, oppdrett, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
0,0% 10
Vann
(water (moisture))
79g 216
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
360kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
85kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,50g 216
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,090g 216
C12:0
(fatty acids)
0,0g 216
C14:0
(fatty acids)
0,0052g 216
C16:0
(fatty acids)
0,052g 216
C18:0
(fatty acids)
0,016g 216
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 216
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,050g 216
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0057g 216
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,032g 216
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,20g 216
C18:2n-6
(fatty acids)
0,010g 216
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 216
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 216
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 216
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 216
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0052g 216
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,052g 216
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0052g 216
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,093g 216
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,16g 73b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,021g 74b
Kolesterol
(cholesterol)
82mg 216
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 216
Salt
(salt)
0,19g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
2,2RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
2,2µg 60b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,70µg 60b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,47alfa-TE 216
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 216
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 216
Niacin
(niacin, preformed)
3,9mg 216
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,26mg 216
Folat
(folate, total)
11µg 321b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,95µg 216
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
22mg 216
Jern
(iron, total)
0,15mg 216
Natrium
(sodium)
75mg 216
Kalium
(potassium)
420mg 216
Magnesium
(magnesium)
26mg 216
Sink
(zinc)
0,54mg 216
Selen
(selenium)
30µg 216
Kopper
(copper)
0,030mg 216
Fosfor
(phosphorus)
210mg 216
Jod
(iodine)
280µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1423
Cod
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0154
Domestic or cultivated

Referanser

10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60b
Analysert verdi er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden). Resultatet faller utenfor metodens akkrediteringsområde.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73b
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
74b
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
216
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
321b
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 12.07.2010, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: