Søk i matvaretabellen:

Makrell, kaldrøkt

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fet fisk » Fet fisk, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
80% 420c
Vann
(water (moisture))
58g 207
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
240kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
19g 207
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,8g 207
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
1,3g 321d
C16:0
(fatty acids)
2,0g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,33g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,3g 207
C16:1 sum
(fatty acids)
0,050g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,8g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
5,4g 207
C18:2n-6
(fatty acids)
0,27g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,29g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,030g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,21g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,087g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
1,2g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,21g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
2,0g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
5,0g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,41g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
51mg 207
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
18g 207
Salt
(salt)
5,3g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
21RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
21µg 207
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
4,0µg 207
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,70alfa-TE 207
Tiamin
(thiamin)
0,095mg 207
Riboflavin
(riboflavin)
0,40mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
4,7mg 207
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,28mg 207
Folat
(folate, total)
5,0µg 207
Vitamin B12
(vitamin B12)
8,8µg 207
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
27mg 207
Jern
(iron, total)
0,37mg 207
Natrium
(sodium)
2100mg 207
Kalium
(potassium)
100mg 207
Magnesium
(magnesium)
19mg 207
Sink
(zinc)
0,43mg 207
Selen
(selenium)
28µg 207
Kopper
(copper)
0,055mg 207
Fosfor
(phosphorus)
160mg 207
Jod
(iodine)
20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1790
Atlantic mackerel
C0175
Skeletal meat part
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0172
Smoked or smoke-flavored
J0106
Preserved by smoking
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: