Søk i matvaretabellen:

Stilton, blåmuggost

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, ekstra fet

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
38g 450c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1700kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
410kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
35g 450c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
23g 450c
C12:0
(fatty acids)
1,2g 109c
C14:0
(fatty acids)
3,7g 109c
C16:0
(fatty acids)
9,8g 109c
C18:0
(fatty acids)
3,9g 109c
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
1,5g 450c
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,2g 450c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,49g 109c
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,5g 109c
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,2g 450c
C18:2n-6
(fatty acids)
0,60g 109c
C18:3n-3
(fatty acids)
0,15g 109c
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:3n-6
(fatty acids)
0,023g 109c
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0068g 109c
C20:4n-6
(fatty acids)
0,031g 109c
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,017g 109c
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,023g 109c
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 109c
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,21g 109c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,70g 109c
Kolesterol
(cholesterol)
95mg 450c
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,10g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 450c
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,10g 450c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 450c
Protein
(protein, total)
24g 450c
Salt
(salt)
2,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
380RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
360µg 450c
Beta-karoten
(beta-carotene)
180µg 450c
Vitamin D
(vitamin D)
0,20µg 450c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,60alfa-TE 450c
Tiamin
(thiamin)
0,030mg 450c
Riboflavin
(riboflavin)
0,47mg 450c
Niacin
(niacin, preformed)
0,70mg 450c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,13mg 450c
Folat
(folate, total)
78µg 450c
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,2µg 450c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 60a
Kalsium
(calcium)
330mg 450c
Jern
(iron, total)
0,20mg 450c
Natrium
(sodium)
790mg 450c
Kalium
(potassium)
96mg 450c
Magnesium
(magnesium)
15mg 450c
Sink
(zinc)
2,9mg 450c
Selen
(selenium)
7,0µg 450c
Kopper
(copper)
0,040mg 450c
Fosfor
(phosphorus)
310mg 450c
Jod
(iodine)
40µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0312
Semihard cheese (CODEX)
B1201
Cow
C0245
Curd
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0253
Cured or aged
H0331
Interior mold cured
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
109c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: