Søk i matvaretabellen:

Roquefort, blåmuggost

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, ekstra fet

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
42g 470b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
360kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
31g 470b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
20g 470b
C12:0
(fatty acids)
1,0g 109c
C14:0
(fatty acids)
3,1g 109c
C16:0
(fatty acids)
8,0g 109c
C18:0
(fatty acids)
3,2g 109c
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,60g 470b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,8g 470b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,40g 109c
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,1g 109c
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,90g 470b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,49g 109c
C18:3n-3
(fatty acids)
0,12g 109c
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:3n-6
(fatty acids)
0,019g 109c
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0055g 109c
C20:4n-6
(fatty acids)
0,025g 109c
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,014g 109c
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,019g 109c
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 109c
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,17g 109c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,57g 109c
Kolesterol
(cholesterol)
90mg 470b
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 470b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 470b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
19g 470b
Salt
(salt)
4,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
300RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
300µg 470b
Beta-karoten
(beta-carotene)
58µg 470b
Vitamin D
(vitamin D)
0,70µg 470b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,60alfa-TE 470b
Tiamin
(thiamin)
0,030mg 470b
Riboflavin
(riboflavin)
0,41mg 470b
Niacin
(niacin, preformed)
0,60mg 470b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 470b
Folat
(folate, total)
45µg 470b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 470b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 60a
Kalsium
(calcium)
610mg 470b
Jern
(iron, total)
0,40mg 470b
Natrium
(sodium)
1600mg 470b
Kalium
(potassium)
120mg 470b
Magnesium
(magnesium)
27mg 470b
Sink
(zinc)
3,7mg 470b
Selen
(selenium)
6,0µg 470b
Kopper
(copper)
0,12mg 470b
Fosfor
(phosphorus)
430mg 470b
Jod
(iodine)
40µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0312
Semihard cheese (CODEX)
B2610
Ewe
C0245
Curd
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0101
Lactic acid fermented
H0203
Lactose converted
H0298
Clotting enzyme added
H0331
Interior mold cured
H0367
Salt added
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
109c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
470b
National Institute for Public Health and the Environment. NEVO online, versjon 2013/4.0. http://nevo-online.rivm.nl/

Søk i matvaretabellen: