Søk i matvaretabellen:

Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
62g 207
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
880kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
210kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
14g 207
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,8g 207
C12:0
(fatty acids)
0,0g 609
C14:0
(fatty acids)
0,029g 609
C16:0
(fatty acids)
0,95g 609
C18:0
(fatty acids)
0,49g 609
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,7g 207
C16:1 sum
(fatty acids)
0,043g 609
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,4g 609
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
7,4g 207
C18:2n-6
(fatty acids)
7,1g 609
C18:3n-3
(fatty acids)
0,043g 609
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 609
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:4n-6
(fatty acids)
0,029g 609
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,043g 609
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,014g 609
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,32g 609
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,43g 73k
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
7,2g 74k
Kolesterol
(cholesterol)
45mg 207
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
22g 207
Salt
(salt)
0,84g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 60a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
4,4µg 30
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
4,9alfa-TE 207
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 60a
Riboflavin
(riboflavin)
0,090mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
14mg 207
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,25mg 207
Folat
(folate, total)
3,8µg 207
Vitamin B12
(vitamin B12)
4,7µg 207
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
8,5mg 207
Jern
(iron, total)
0,98mg 207
Natrium
(sodium)
330mg 207
Kalium
(potassium)
250mg 207
Magnesium
(magnesium)
33mg 207
Sink
(zinc)
0,69mg 207
Selen
(selenium)
100µg 207
Kopper
(copper)
0,060mg 207
Fosfor
(phosphorus)
250mg 207
Jod
(iodine)
8,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1269
Tuna
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0152
Divided into pieces
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0263
Vegetable fat or oil added
J0123
Sterilized by heat
K0021
Packed in vegetable oil
M0151
Metal container
M0204
Can
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared
Z0220
Not drained

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73k
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
74k
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
609
Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf

Søk i matvaretabellen: