Søk i matvaretabellen:

Iskrem, med kjeks, Lion King Size

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
40g 106b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
330kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
18g 106b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
14g 106b
C12:0
(fatty acids)
0,37g 136
C14:0
(fatty acids)
1,2g 136
C16:0
(fatty acids)
5,6g 136
C18:0
(fatty acids)
3,7g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,20g 106b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,1g 106b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,17g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,2g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,60g 106b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,57g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,058g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0077g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0037g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,010g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0053g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0072g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,076g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,59g 136
Kolesterol
(cholesterol)
29mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
36g 80
Stivelse
(starch, total)
0,20g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
36g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
19g 30
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,0g 106b
Protein
(protein, total)
4,5g 106b
Salt
(salt)
0,19g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
71RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
65µg 106b
Beta-karoten
(beta-carotene)
75µg 106b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,50alfa-TE 106b
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 30
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 30
Niacin
(niacin, preformed)
0,20mg 106b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,60mg 106b
Folat
(folate, total)
12µg 106b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,60µg 106b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
120mg 106b
Jern
(iron, total)
0,70mg 30
Natrium
(sodium)
75mg 106b
Kalium
(potassium)
240mg 106b
Magnesium
(magnesium)
29mg 106b
Sink
(zinc)
0,60mg 106b
Selen
(selenium)
0,70µg 30
Kopper
(copper)
0,10mg 106b
Fosfor
(phosphorus)
130mg 106b
Jod
(iodine)
8,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0227
Ice cream (US CFR)
A0789
Frozen dairy dessert (EUROFIR)
B1201
Cow
C0195
Cream
E0121
Liquid, high viscosity, with small particles
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0100
Flavoring or spice extract or concentrate added
H0158
Sucrose added
H0178
Aerated
H0231
Chocolate or cocoa added
H0306
Homogenized or emulsified
H0368
Stabilizer added
H0555
Lecithins added (EC/CODEX)
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0349
Metalized paper laminated with plastic
N0051
Food contact surface from human-made material
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
106b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, analysert verdi.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: