Søk i matvaretabellen:

Klippfisk, saltet og tørket

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
75% 420c
Vann
(water (moisture))
12g 136
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
270kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,2g 136
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,17g 136
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
0,0051g 321d
C16:0
(fatty acids)
0,072g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,019g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 136
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,17g 136
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0071g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,059g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,66g 136
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0043g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0014g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0019g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0097g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,045g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0063g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,13g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,18g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,015g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
130mg 136
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 136
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 136
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 136
Protein
(protein, total)
65g 136
Salt
(salt)
18g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
33RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
33µg 136
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 136
Vitamin D
(vitamin D)
2,0µg 136
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,41alfa-TE 136
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 136
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 136
Niacin
(niacin, preformed)
6,2mg 136
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,17mg 136
Folat
(folate, total)
0,0µg 136
Vitamin B12
(vitamin B12)
8,3µg 136
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 136
Kalsium
(calcium)
140mg 136
Jern
(iron, total)
2,6mg 136
Natrium
(sodium)
7000mg 136
Kalium
(potassium)
1200mg 136
Magnesium
(magnesium)
110mg 136
Sink
(zinc)
1,7mg 136
Selen
(selenium)
17µg 136
Kopper
(copper)
0,17mg 136
Fosfor
(phosphorus)
790mg 136
Jod
(iodine)
130µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1835
Cod family
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0173
Salted
J0103
Preserved by salting
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: