Søk i matvaretabellen:

Iskrem, med kjeks, Krone-is med sjokolade

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
42g 106b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
300kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
16g 106b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
12g 106b
C12:0
(fatty acids)
1,5g 136
C14:0
(fatty acids)
1,3g 136
C16:0
(fatty acids)
3,5g 136
C18:0
(fatty acids)
1,6g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,20g 106b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,4g 106b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,13g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,8g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,50g 106b
C18:2n-6
(fatty acids)
1,3g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,15g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0010g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0066g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0037g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0084g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0048g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0062g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0010g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,17g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,4g 136
Kolesterol
(cholesterol)
22mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
35g 80
Stivelse
(starch, total)
0,20g 30
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
35g 106b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
22g 135
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,0g 106b
Protein
(protein, total)
3,5g 106b
Salt
(salt)
0,17g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
56RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
53µg 106b
Beta-karoten
(beta-carotene)
37µg 106b
Vitamin D
(vitamin D)
0,040µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,60alfa-TE 106b
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,12mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 106b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,070mg 106b
Folat
(folate, total)
8,6µg 106b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 106b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
89mg 106b
Jern
(iron, total)
0,40mg 135
Natrium
(sodium)
67mg 106b
Kalium
(potassium)
190mg 106b
Magnesium
(magnesium)
19mg 106b
Sink
(zinc)
0,50mg 106b
Selen
(selenium)
1,0µg 135
Kopper
(copper)
0,090mg 106b
Fosfor
(phosphorus)
100mg 106b
Jod
(iodine)
8,1µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0227
Ice cream (US CFR)
A0789
Frozen dairy dessert (EUROFIR)
B1201
Cow
C0195
Cream
E0121
Liquid, high viscosity, with small particles
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0100
Flavoring or spice extract or concentrate added
H0158
Sucrose added
H0178
Aerated
H0231
Chocolate or cocoa added
H0306
Homogenized or emulsified
H0368
Stabilizer added
H0555
Lecithins added (EC/CODEX)
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0347
Metalized paper wrapper
N0051
Food contact surface from human-made material
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
106b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, analysert verdi.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: