Søk i matvaretabellen:

Sild, røkt, bøkling

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fet fisk » Fet fisk, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
65% 420c
Vann
(water (moisture))
63g 400e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
830kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
200kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
13g 400e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,8g 400e
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
0,73g 321d
C16:0
(fatty acids)
1,2g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,096g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,9g 400e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,38g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,88g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
3,9g 400e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,12g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,11g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,053g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,031g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,63g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,055g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,89g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
2,2g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,17g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
93mg 400e
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
21g 400e
Salt
(salt)
2,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
55RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
55µg 400e
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
9,6µg 400e
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,30alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,27mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
4,3mg 400e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,27mg 400e
Folat
(folate, total)
19µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
13µg 400e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
38mg 400e
Jern
(iron, total)
1,2mg 400e
Natrium
(sodium)
850mg 400e
Kalium
(potassium)
380mg 400e
Magnesium
(magnesium)
29mg 400e
Sink
(zinc)
0,96mg 400e
Selen
(selenium)
19µg 400e
Kopper
(copper)
0,0mg 10
Fosfor
(phosphorus)
180mg 400e
Jod
(iodine)
16µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1586
Atlantic herring
C0125
Skeletal meat part, without bone or shell
E0122
Divided or disintegrated
F0022
Heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0172
Smoked or smoke-flavored
J0106
Preserved by smoking
J0120
Preserved by heat treatment
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: