Søk i matvaretabellen:

Kreps, kokt

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Skalldyr, fiskeinnmat

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
12% 420c
Vann
(water (moisture))
85g 312
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
230kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
55kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,3g 312
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,32g 312
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
0,0076g 321d
C16:0
(fatty acids)
0,12g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,051g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,39g 312
C16:1 sum
(fatty acids)
0,071g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,21g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,50g 312
C18:2n-6
(fatty acids)
0,010g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0051g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0026g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,069g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,30g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,015g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,14g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,47g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,092g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
130mg 312
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 312
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
11g 312
Salt
(salt)
1,9g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 60a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 312
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
3,2alfa-TE 312
Tiamin
(thiamin)
0,14mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,060mg 312
Niacin
(niacin, preformed)
2,4mg 312
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,20mg 312
Folat
(folate, total)
8,0µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
3,0µg 312
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
220mg 312
Jern
(iron, total)
2,4mg 312
Natrium
(sodium)
770mg 312
Kalium
(potassium)
110mg 312
Magnesium
(magnesium)
33mg 312
Sink
(zinc)
2,4mg 312
Selen
(selenium)
30µg 312
Kopper
(copper)
1,9mg 312
Fosfor
(phosphorus)
150mg 312
Jod
(iodine)
150µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B2686
Crawfish or crayfish
C0125
Skeletal meat part, without bone or shell
E0150
Whole, natural shape
F0014
Fully heat-treated
G0012
Cooked by moist heat
H0001
Treatment applied not known
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
312
Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd. Fakta om fisk. Tromsø, 1993.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: