Søk i matvaretabellen:

Sjøtunge, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
33% 420c
Vann
(water (moisture))
84g 312
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
270kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
64kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,50g 312
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,12g 312
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
0,020g 321d
C16:0
(fatty acids)
0,067g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,014g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,15g 312
C16:1 sum
(fatty acids)
0,056g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,075g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,15g 312
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0038g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0016g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0040g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0098g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,065g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,022g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,052g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,16g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,016g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
50mg 420c
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 50
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
15g 312
Salt
(salt)
0,25g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 60a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
8,0µg 420c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,60alfa-TE 312
Tiamin
(thiamin)
0,072mg 420c
Riboflavin
(riboflavin)
0,076mg 420c
Niacin
(niacin, preformed)
3,5mg 420c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,31mg 420c
Folat
(folate, total)
10µg 420c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,80µg 420c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
29mg 312
Jern
(iron, total)
0,10mg 312
Natrium
(sodium)
98mg 312
Kalium
(potassium)
360mg 312
Magnesium
(magnesium)
25mg 312
Sink
(zinc)
0,50mg 312
Selen
(selenium)
30µg 312
Kopper
(copper)
0,052mg 420c
Fosfor
(phosphorus)
200mg 312
Jod
(iodine)
25µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1511
Dover sole
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
312
Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd. Fakta om fisk. Tromsø, 1993.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: