Søk i matvaretabellen:

Røye, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fet fisk » Fet fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
78% 400a
Vann
(water (moisture))
73g 312
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
540kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
130kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
7,1g 312
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,2g 312
C12:0
(fatty acids)
0,0g 609
C14:0
(fatty acids)
0,23g 609
C16:0
(fatty acids)
0,71g 609
C18:0
(fatty acids)
0,12g 609
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,2g 312
C16:1 sum
(fatty acids)
0,40g 609
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,4g 609
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,2g 312
C18:2n-6
(fatty acids)
0,29g 609
C18:3n-3
(fatty acids)
0,11g 609
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 609
C20:4n-3
(fatty acids)
0,057g 609
C20:4n-6
(fatty acids)
0,032g 609
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,39g 609
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,11g 609
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,67g 609
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
1,5g 73k
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,39g 74k
Kolesterol
(cholesterol)
61mg 312
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
16g 312
Salt
(salt)
0,12g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
30RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
30µg 400a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
6,9µg 312
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,3alfa-TE 312
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 312
Riboflavin
(riboflavin)
0,020mg 312
Niacin
(niacin, preformed)
6,1mg 312
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,60mg 312
Folat
(folate, total)
26µg 400a
Vitamin B12
(vitamin B12)
10µg 312
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
16mg 312
Jern
(iron, total)
0,20mg 312
Natrium
(sodium)
48mg 312
Kalium
(potassium)
420mg 312
Magnesium
(magnesium)
25mg 312
Sink
(zinc)
0,40mg 312
Selen
(selenium)
30µg 312
Kopper
(copper)
0,070mg 312
Fosfor
(phosphorus)
270mg 312
Jod
(iodine)
20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1332
Arctic char
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73k
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
74k
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
312
Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd. Fakta om fisk. Tromsø, 1993.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.
609
Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf

Søk i matvaretabellen: