Søk i matvaretabellen:

Lomre, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
50% 420c
Vann
(water (moisture))
81g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
280kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
67kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,30g 20
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 450a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 136
C14:0
(fatty acids)
0,0081g 136
C16:0
(fatty acids)
0,027g 136
C18:0
(fatty acids)
0,0058g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,10g 450a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,022g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,030g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,10g 450a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0015g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0016g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0039g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,026g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0087g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,021g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,063g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0070g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
47mg 450c
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 50
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
16g 20
Salt
(salt)
0,25g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,50alfa-TE 20
Tiamin
(thiamin)
0,15mg 450c
Riboflavin
(riboflavin)
0,080mg 450c
Niacin
(niacin, preformed)
4,3mg 450c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,15mg 450c
Folat
(folate, total)
13µg 450c
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,0µg 450c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
26mg 20
Jern
(iron, total)
0,10mg 20
Natrium
(sodium)
99mg 20
Kalium
(potassium)
350mg 20
Magnesium
(magnesium)
22mg 20
Sink
(zinc)
0,30mg 20
Selen
(selenium)
40µg 20
Kopper
(copper)
0,0mg 60a
Fosfor
(phosphorus)
190mg 20
Jod
(iodine)
23µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B2647
Lemon sole
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: