Søk i matvaretabellen:

Hyse, kolje, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
50% 303
Vann
(water (moisture))
81g 216
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
290kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
68kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,20g 312
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,040g 312
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
0,0011g 321d
C16:0
(fatty acids)
0,017g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,0041g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,020g 312
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0019g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,012g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,080g 312
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0023g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,016g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0011g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,035g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,053g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0030g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
46mg 312
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
17g 312
Salt
(salt)
0,24g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
2,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
2,0µg 312
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,50µg 460b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,50alfa-TE 312
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 312
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 312
Niacin
(niacin, preformed)
4,0mg 312
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,50mg 312
Folat
(folate, total)
10µg 450c
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,0µg 312
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
19mg 312
Jern
(iron, total)
0,10mg 312
Natrium
(sodium)
96mg 312
Kalium
(potassium)
340mg 312
Magnesium
(magnesium)
27mg 312
Sink
(zinc)
0,30mg 312
Selen
(selenium)
30µg 312
Kopper
(copper)
0,0mg 60a
Fosfor
(phosphorus)
190mg 312
Jod
(iodine)
400µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1441
Haddock
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
216
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
303
Rimestad AH og Pharo AK. Spiselig del av fisk. Matvett nr 4, 1981.
312
Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd. Fakta om fisk. Tromsø, 1993.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
460b
US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA Nutrient Database for Standard Reference, versjon 23 (2010). Nettversjon, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

Søk i matvaretabellen: