Søk i matvaretabellen:

Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
58g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
260kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
19g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,7g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0g 609
C14:0
(fatty acids)
0,011g 609
C16:0
(fatty acids)
2,1g 609
C18:0
(fatty acids)
0,65g 609
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,3g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,032g 609
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,3g 609
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
11g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
9,2g 609
C18:3n-3
(fatty acids)
1,0g 609
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 609
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:4n-6
(fatty acids)
0,023g 609
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,034g 609
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,011g 609
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,23g 609
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,31g 73k
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
5,0g 74k
Kolesterol
(cholesterol)
38mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
22g 135
Salt
(salt)
0,093g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
350RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
350µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
1,5µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
3,3alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,15mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
8,5mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,35mg 135
Folat
(folate, total)
14µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
4,5µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
10mg 135
Jern
(iron, total)
2,1mg 135
Natrium
(sodium)
37mg 135
Kalium
(potassium)
440mg 135
Magnesium
(magnesium)
36mg 135
Sink
(zinc)
0,60mg 135
Selen
(selenium)
190µg 135
Kopper
(copper)
0,090mg 135
Fosfor
(phosphorus)
250mg 135
Jod
(iodine)
16µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1269
Tuna
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0152
Divided into pieces
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0263
Vegetable fat or oil added
J0123
Sterilized by heat
K0021
Packed in vegetable oil
M0151
Metal container
M0204
Can
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared
Z0219
Drained

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
73k
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
74k
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
609
Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf

Søk i matvaretabellen: