Søk i matvaretabellen:

Reker, i lake, avrent

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Skalldyr, fiskeinnmat

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
82g 207
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
250kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
58kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,60g 207
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,11g 207
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
0,0091g 321d
C16:0
(fatty acids)
0,083g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,014g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,16g 207
C16:1 sum
(fatty acids)
0,025g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,090g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,23g 207
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0064g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0018g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0018g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,016g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,098g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0055g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,082g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,19g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,024g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
150mg 207
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
13g 207
Salt
(salt)
3,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 207
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
4,0alfa-TE 207
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 60a
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 60a
Niacin
(niacin, preformed)
0,37mg 207
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 207
Folat
(folate, total)
2,5µg 207
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,0µg 207
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
30mg 207
Jern
(iron, total)
0,0mg 60a
Natrium
(sodium)
1200mg 207
Kalium
(potassium)
68mg 207
Magnesium
(magnesium)
19mg 207
Sink
(zinc)
0,58mg 207
Selen
(selenium)
14µg 207
Kopper
(copper)
0,11mg 207
Fosfor
(phosphorus)
86mg 207
Jod
(iodine)
35µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1237
Shrimp
C0125
Skeletal meat part, without bone or shell
E0150
Whole, natural shape
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0131
Preserved by chilling
K0017
Packed in water
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared
Z0219
Drained

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: