Søk i matvaretabellen:

Krabbe, naturell, hermetisk

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Skalldyr, fiskeinnmat

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
72g 301
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
460kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,8g 301
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,37g 460b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
0,025g 321d
C16:0
(fatty acids)
0,16g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,046g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,32g 460b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,11g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,23g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,64g 460b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,011g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,012g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0029g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0017g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0068g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,050g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,20g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,018g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,15g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,40g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,078g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
72mg 450c
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
23g 301
Salt
(salt)
1,4g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 450c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,2alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 301
Riboflavin
(riboflavin)
0,40mg 301
Niacin
(niacin, preformed)
1,1mg 450c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,30mg 400e
Folat
(folate, total)
10µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
14µg 301
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
120mg 450c
Jern
(iron, total)
2,8mg 450c
Natrium
(sodium)
550mg 450c
Kalium
(potassium)
100mg 450c
Magnesium
(magnesium)
32mg 450c
Sink
(zinc)
5,7mg 450c
Selen
(selenium)
50µg 400e
Kopper
(copper)
0,42mg 450c
Fosfor
(phosphorus)
140mg 450c
Jod
(iodine)
270µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1335
Crab
C0125
Skeletal meat part, without bone or shell
E0152
Divided into pieces
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0123
Sterilized by heat
K0017
Packed in water
M0151
Metal container
M0204
Can
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
301
Taarland T, Mathiesen E, Øvsthus Ø og Brækkan OR. Næringsverdi og vitaminer i norsk fisk og fiskevarer. Vitaminlaboratoriet, Fiskeridirektoratets Kjemisk-Tekniske Forskningsinstitutt. Særtrykk av Tidsskrift for hermetikkindustri. Nr 11:405-412, 1958.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
460b
US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA Nutrient Database for Standard Reference, versjon 23 (2010). Nettversjon, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

Søk i matvaretabellen: