Søk i matvaretabellen:

Kaviar, av torskerogn

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
32g 204
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1700kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
410kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
35g 204
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
4,6g 204
C12:0
(fatty acids)
0,0g 204
C14:0
(fatty acids)
0,049g 204
C16:0
(fatty acids)
3,1g 204
C18:0
(fatty acids)
1,2g 204
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,5g 204
C16:1 sum
(fatty acids)
0,093g 204
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
8,0g 204
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
20g 204
C18:2n-6
(fatty acids)
16g 204
C18:3n-3
(fatty acids)
2,5g 204
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 204
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 204
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 204
C20:4n-6
(fatty acids)
0,049g 204
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,27g 204
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 204
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,30g 204
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
3,1g 73j
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
16g 74j
Kolesterol
(cholesterol)
100mg 204
Karbohydrat
(carbohydrate)
14g 204
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
14g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
14g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
10g 204
Salt
(salt)
6,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 204
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 204
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
5,8alfa-TE 204
Tiamin
(thiamin)
0,22mg 204
Riboflavin
(riboflavin)
0,27mg 204
Niacin
(niacin, preformed)
0,57mg 204
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,047mg 204
Folat
(folate, total)
21µg 204
Vitamin B12
(vitamin B12)
6,7µg 204
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
20mg 204
Jern
(iron, total)
0,10mg 204
Natrium
(sodium)
2400mg 204
Kalium
(potassium)
120mg 204
Magnesium
(magnesium)
7,0mg 204
Sink
(zinc)
2,6mg 204
Selen
(selenium)
41µg 204
Kopper
(copper)
0,050mg 204
Fosfor
(phosphorus)
170mg 204
Jod
(iodine)
85µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0296
Seafood-based sausage or luncheon meat (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1423
Cod
C0202
Ovary, roe
E0144
Semisolid
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0150
Color added
H0172
Smoked or smoke-flavored
H0342
Soybean oil added
H0749
White sugar added
J0100
Preserved by adding chemicals
J0123
Sterilized by heat
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73j
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 204: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 1996. Div. matvarer. Internt notat.
74j
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 204: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 1996. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
204
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 1996. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: