Søk i matvaretabellen:

Fiskeboller, hermetisk, uten kraft

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
84g 207
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
260kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
60kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,60g 207
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,22g 204
C12:0
(fatty acids)
0,017g 136
C14:0
(fatty acids)
0,050g 136
C16:0
(fatty acids)
0,14g 136
C18:0
(fatty acids)
0,055g 136
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,13g 204
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0075g 136
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,10g 136
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,19g 204
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0094g 136
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0023g 136
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0012g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0053g 136
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 136
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,011g 136
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,027g 136
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0060g 136
Kolesterol
(cholesterol)
34mg 204
Karbohydrat
(carbohydrate)
6,6g 207
Stivelse
(starch, total)
6,0g 207
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,60g 207
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
7,1g 207
Salt
(salt)
1,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
8,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
8,0µg 207
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,31alfa-TE 204
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 204
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
0,67mg 204
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,025mg 204
Folat
(folate, total)
2,0µg 204
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,47µg 204
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 103b
Kalsium
(calcium)
43mg 204
Jern
(iron, total)
0,13mg 204
Natrium
(sodium)
440mg 204
Kalium
(potassium)
96mg 204
Magnesium
(magnesium)
11mg 204
Sink
(zinc)
0,32mg 204
Selen
(selenium)
14µg 204
Kopper
(copper)
0,015mg 204
Fosfor
(phosphorus)
75mg 204
Jod
(iodine)
26µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1222
Fish
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
J0123
Sterilized by heat
K0017
Packed in water
M0151
Metal container
M0194
Can, bottle or jar
N0001
Food contact surface not known
P0026
Human, consumer group
Z0112
Food industry prepared
Z0219
Drained

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
103b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2006 eller tidligere, beregnet verdi fra industrioppskrift.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
204
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 1996. Div. matvarer. Internt notat.
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: