Søk i matvaretabellen:

Baconost, smørbar

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, halvfet, mager

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
64g 108b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
890kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
210kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
17g 108b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
11g 108b
C12:0
(fatty acids)
0,56g 109c
C14:0
(fatty acids)
1,7g 109c
C16:0
(fatty acids)
4,4g 109c
C18:0
(fatty acids)
1,8g 109c
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 108b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 10
C16:1 sum
(fatty acids)
0,22g 109c
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,4g 109c
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 10
C18:2n-6
(fatty acids)
0,27g 109c
C18:3n-3
(fatty acids)
0,067g 109c
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:3n-6
(fatty acids)
0,010g 109c
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0030g 109c
C20:4n-6
(fatty acids)
0,014g 109c
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0077g 109c
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,010g 109c
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 109c
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,095g 109c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,31g 109c
Kolesterol
(cholesterol)
45mg 100
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,20g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,10g 104d
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
15g 108b
Salt
(salt)
2,4g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
180RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
160µg 100
Beta-karoten
(beta-carotene)
190µg 100
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,31alfa-TE 100
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 100
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 100
Niacin
(niacin, preformed)
0,30mg 100
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,16mg 400a
Folat
(folate, total)
12µg 100
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,50µg 100
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
380mg 104b
Jern
(iron, total)
0,30mg 100
Natrium
(sodium)
940mg 108b
Kalium
(potassium)
60mg 100
Magnesium
(magnesium)
15mg 100
Sink
(zinc)
2,7mg 100
Selen
(selenium)
6,0µg 100
Kopper
(copper)
0,050mg 100
Fosfor
(phosphorus)
900mg 100
Jod
(iodine)
6,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0282
Processed cheese product (US CFR)
A0787
Processed cheese (EUROFIR)
B1201
Cow
C0245
Curd
E0134
Semisolid with solid pieces
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0110
Smoked by adding smoke concentrate
H0191
Meat added
J0100
Preserved by adding chemicals
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0123
Plastic tray or pan, aluminum foil cover or wrapping
M0426
Peel-off lid
N0021
Polypropylene
N0024
Coating enamel
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
104b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, analysert verdi.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
108b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
109c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.

Søk i matvaretabellen: