Søk i matvaretabellen:

Sei, filet, kavringpanert, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
66g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
570kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
140kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,8g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,67g 135
C12:0
(fatty acids)
0,0026g 223b
C14:0
(fatty acids)
0,0083g 223b
C16:0
(fatty acids)
0,17g 223b
C18:0
(fatty acids)
0,067g 223b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,97g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,012g 223b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,3g 223b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,72g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,46g 223b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,19g 223b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0012g 223b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0012g 223b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0012g 223b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0046g 223b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,011g 223b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0021g 223b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,031g 223b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,24g 223b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,47g 223b
Kolesterol
(cholesterol)
87mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
12g 80
Stivelse
(starch, total)
11g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,30g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,5g 135
Protein
(protein, total)
15g 135
Salt
(salt)
0,36g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
40RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
40µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
2,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
1,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,3alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,11mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,23mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
3,0mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,41mg 135
Folat
(folate, total)
20µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
3,1µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
19mg 135
Jern
(iron, total)
0,70mg 135
Natrium
(sodium)
150mg 135
Kalium
(potassium)
340mg 135
Magnesium
(magnesium)
27mg 135
Sink
(zinc)
1,0mg 135
Selen
(selenium)
24µg 135
Kopper
(copper)
0,040mg 135
Fosfor
(phosphorus)
240mg 135
Jod
(iodine)
190µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1440
Saithe
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0152
Divided into pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0186
Egg added
H0188
Breaded or batter-coated
H0319
Wheat added
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
223b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 223a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: