Søk i matvaretabellen:

Fiskepudding

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
81g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
72kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,0g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,58g 135
C12:0
(fatty acids)
0,029g 321d
C14:0
(fatty acids)
0,087g 321d
C16:0
(fatty acids)
0,25g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,095g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,010g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,20g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,013g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,18g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,050g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,017g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0043g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0012g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0016g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0062g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,013g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,026g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,021g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
19mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
7,5g 80
Stivelse
(starch, total)
4,7g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,7g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,10g 135
Protein
(protein, total)
8,1g 135
Salt
(salt)
1,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,6RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
7,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,23µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,20alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,13mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
1,5mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,21mg 135
Folat
(folate, total)
7,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
75mg 135
Jern
(iron, total)
0,10mg 135
Natrium
(sodium)
410mg 135
Kalium
(potassium)
220mg 135
Magnesium
(magnesium)
18mg 135
Sink
(zinc)
0,40mg 135
Selen
(selenium)
12µg 135
Kopper
(copper)
0,020mg 135
Fosfor
(phosphorus)
120mg 135
Jod
(iodine)
160µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0172
Prepared food product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0151
Spice or herb added
H0153
Seafood added
J0142
Preserved by chilling or freezing
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: