Søk i matvaretabellen:

Reker, kokt

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Skalldyr, fiskeinnmat

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
33% 303
Vann
(water (moisture))
68g 312
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
430kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
100kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,80g 312
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,11g 312
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
0,0091g 321d
C16:0
(fatty acids)
0,083g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,014g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,22g 312
C16:1 sum
(fatty acids)
0,025g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,090g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,21g 312
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0064g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0018g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0018g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,016g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,098g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0055g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,082g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,19g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,024g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
150mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 60a
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
23g 312
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
2,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
2,0µg 312
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
3,5µg 312
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
5,3alfa-TE 312
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,070mg 312
Niacin
(niacin, preformed)
2,3mg 312
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 312
Folat
(folate, total)
3,5µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
4,6µg 312
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
61mg 312
Jern
(iron, total)
0,11mg 20
Natrium
(sodium)
600mg 312
Kalium
(potassium)
240mg 312
Magnesium
(magnesium)
43mg 312
Sink
(zinc)
1,0mg 312
Selen
(selenium)
30µg 314
Kopper
(copper)
0,60mg 312
Fosfor
(phosphorus)
150mg 312
Jod
(iodine)
35µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1970
Northern shrimp
C0125
Skeletal meat part, without bone or shell
E0150
Whole, natural shape
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0001
Treatment applied not known
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0053
Mollusk shell, food contact surface
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
303
Rimestad AH og Pharo AK. Spiselig del av fisk. Matvett nr 4, 1981.
312
Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd. Fakta om fisk. Tromsø, 1993.
314
Lie Ø, Lied E, Maage A, Njaa L and Sandnes K. Nutrient content in fish and shellfish. Fiskeridirektoratets Skrifter Serie Ernæring 6(2):83-105, 1994.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: