Søk i matvaretabellen:

Hummer, kokt

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Skalldyr, fiskeinnmat

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
28% 420c
Vann
(water (moisture))
78g 312
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
280kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
66kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,60g 312
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,10g 312
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
0,0032g 321d
C16:0
(fatty acids)
0,049g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,021g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,17g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,030g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,089g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,19g 312
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0043g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0021g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0011g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,029g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,13g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0064g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,058g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,20g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,038g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
93mg 312
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 60a
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
15g 312
Salt
(salt)
1,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 420c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 312
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
4,3alfa-TE 312
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 312
Riboflavin
(riboflavin)
0,060mg 312
Niacin
(niacin, preformed)
1,8mg 312
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,21mg 420c
Folat
(folate, total)
17µg 420c
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,0µg 312
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
140mg 312
Jern
(iron, total)
0,70mg 312
Natrium
(sodium)
680mg 312
Kalium
(potassium)
120mg 312
Magnesium
(magnesium)
45mg 312
Sink
(zinc)
4,1mg 312
Selen
(selenium)
80µg 312
Kopper
(copper)
2,2mg 312
Fosfor
(phosphorus)
150mg 312
Jod
(iodine)
350µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1505
Lobster
C0125
Skeletal meat part, without bone or shell
E0150
Whole, natural shape
F0014
Fully heat-treated
G0014
Boiled
H0001
Treatment applied not known
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0053
Mollusk shell, food contact surface
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
312
Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd. Fakta om fisk. Tromsø, 1993.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: