Søk i matvaretabellen:

Ål, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fet fisk » Fet fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
80% 420c
Vann
(water (moisture))
46g 312
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
360kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
33g 312
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
7,6g 312
C12:0
(fatty acids)
0,0g 216
C14:0
(fatty acids)
2,0g 216
C16:0
(fatty acids)
3,6g 216
C18:0
(fatty acids)
0,62g 216
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
13g 312
C16:1 sum
(fatty acids)
0,96g 216
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,6g 216
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
7,6g 312
C18:2n-6
(fatty acids)
0,44g 216
C18:3n-3
(fatty acids)
0,41g 216
C20:3n-3
(fatty acids)
0,039g 216
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 216
C20:4n-3
(fatty acids)
0,34g 216
C20:4n-6
(fatty acids)
0,12g 216
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
2,2g 216
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,41g 216
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
3,5g 216
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
8,1g 73b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,62g 74b
Kolesterol
(cholesterol)
130mg 400e
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 50
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
17g 312
Salt
(salt)
0,13g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
600RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
600µg 312
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
30µg 400e
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
8,0alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,040mg 312
Niacin
(niacin, preformed)
3,5mg 312
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,38mg 400e
Folat
(folate, total)
12µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
3,0µg 301
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 400e
Kalsium
(calcium)
43mg 400e
Jern
(iron, total)
0,40mg 400e
Natrium
(sodium)
53mg 400e
Kalium
(potassium)
210mg 400e
Magnesium
(magnesium)
10mg 400e
Sink
(zinc)
2,6mg 400e
Selen
(selenium)
57µg 400e
Kopper
(copper)
0,030mg 420c
Fosfor
(phosphorus)
200mg 301
Jod
(iodine)
43µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1278
Eel
C0125
Skeletal meat part, without bone or shell
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73b
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
74b
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
216
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
301
Taarland T, Mathiesen E, Øvsthus Ø og Brækkan OR. Næringsverdi og vitaminer i norsk fisk og fiskevarer. Vitaminlaboratoriet, Fiskeridirektoratets Kjemisk-Tekniske Forskningsinstitutt. Særtrykk av Tidsskrift for hermetikkindustri. Nr 11:405-412, 1958.
312
Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd. Fakta om fisk. Tromsø, 1993.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: