Søk i matvaretabellen:

Ørret, sjøørret, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fet fisk » Fet fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
55% 303
Vann
(water (moisture))
75g 301
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
460kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,3g 301
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,53g 70
C12:0
(fatty acids)
0,0g 216
C14:0
(fatty acids)
0,11g 216
C16:0
(fatty acids)
0,32g 216
C18:0
(fatty acids)
0,060g 216
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,86g 70
C16:1 sum
(fatty acids)
0,12g 216
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,45g 216
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,89g 70
C18:2n-6
(fatty acids)
0,11g 216
C18:3n-3
(fatty acids)
0,035g 216
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 216
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0046g 216
C20:4n-3
(fatty acids)
0,028g 216
C20:4n-6
(fatty acids)
0,016g 216
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,16g 216
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,056g 216
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,30g 216
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,63g 73b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,14g 74b
Kolesterol
(cholesterol)
50mg 400a
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 301
Salt
(salt)
0,13g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
12RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
12µg 420a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
9,0µg 400a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,65alfa-TE 420a
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 301
Riboflavin
(riboflavin)
0,21mg 301
Niacin
(niacin, preformed)
5,2mg 301
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,54mg 420a
Folat
(folate, total)
9,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
5,0µg 420a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
20mg 301
Jern
(iron, total)
1,2mg 301
Natrium
(sodium)
53mg 420a
Kalium
(potassium)
410mg 420a
Magnesium
(magnesium)
30mg 420a
Sink
(zinc)
0,44mg 420a
Selen
(selenium)
19µg 420a
Kopper
(copper)
0,040mg 420a
Fosfor
(phosphorus)
290mg 301
Jod
(iodine)
20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1479
Brown trout
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0153
Wild or gathered

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
70
Beregnet ut fra spesifikk faktor for fettsyrer i totalfett.
73b
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
74b
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
216
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
301
Taarland T, Mathiesen E, Øvsthus Ø og Brækkan OR. Næringsverdi og vitaminer i norsk fisk og fiskevarer. Vitaminlaboratoriet, Fiskeridirektoratets Kjemisk-Tekniske Forskningsinstitutt. Særtrykk av Tidsskrift for hermetikkindustri. Nr 11:405-412, 1958.
303
Rimestad AH og Pharo AK. Spiselig del av fisk. Matvett nr 4, 1981.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp

Søk i matvaretabellen: