Søk i matvaretabellen:

Tørrfisk

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
0,0% 10
Vann
(water (moisture))
15g 301
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
330kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,4g 301
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,23g 20
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
0,015g 321d
C16:0
(fatty acids)
0,22g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,058g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,19g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,021g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,18g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,84g 20
C18:2n-6
(fatty acids)
0,013g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0042g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0056g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,029g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,14g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,019g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,38g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0010g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,044g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
150mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 400e
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 400e
Protein
(protein, total)
79g 301
Salt
(salt)
0,088g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400e
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,36µg 400e
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,12alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,24mg 301
Niacin
(niacin, preformed)
7,5mg 301
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,020mg 400e
Folat
(folate, total)
0,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
10µg 301
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
160mg 301
Jern
(iron, total)
2,5mg 301
Natrium
(sodium)
35mg 400e
Kalium
(potassium)
3,0mg 400e
Magnesium
(magnesium)
7,5mg 400e
Sink
(zinc)
0,40mg 400e
Selen
(selenium)
25µg 400e
Kopper
(copper)
0,18mg 20
Fosfor
(phosphorus)
950mg 301
Jod
(iodine)
150µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1423
Cod
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
J0141
Naturally dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
301
Taarland T, Mathiesen E, Øvsthus Ø og Brækkan OR. Næringsverdi og vitaminer i norsk fisk og fiskevarer. Vitaminlaboratoriet, Fiskeridirektoratets Kjemisk-Tekniske Forskningsinstitutt. Særtrykk av Tidsskrift for hermetikkindustri. Nr 11:405-412, 1958.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: