Søk i matvaretabellen:

Steinbit, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
50% 303
Vann
(water (moisture))
78g 312
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
410kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
97kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,5g 312
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,48g 312
C12:0
(fatty acids)
0,0g 609
C14:0
(fatty acids)
0,086g 609
C16:0
(fatty acids)
0,63g 609
C18:0
(fatty acids)
0,20g 609
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,87g 312
C16:1 sum
(fatty acids)
0,029g 609
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,80g 609
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,75g 312
C18:2n-6
(fatty acids)
0,20g 609
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 609
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:4n-6
(fatty acids)
0,057g 609
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 609
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 609
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,029g 609
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,057g 73k
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,31g 74k
Kolesterol
(cholesterol)
55mg 312
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
19g 312
Salt
(salt)
0,21g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
27RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
27µg 312
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
1,8µg 312
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,1alfa-TE 312
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 312
Riboflavin
(riboflavin)
0,080mg 312
Niacin
(niacin, preformed)
2,2mg 312
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,30mg 312
Folat
(folate, total)
10µg 460b
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,0µg 312
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
13mg 312
Jern
(iron, total)
0,20mg 312
Natrium
(sodium)
82mg 312
Kalium
(potassium)
360mg 312
Magnesium
(magnesium)
20mg 312
Sink
(zinc)
0,90mg 312
Selen
(selenium)
50µg 312
Kopper
(copper)
0,050mg 450a
Fosfor
(phosphorus)
210mg 312
Jod
(iodine)
90µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1817
Atlantic wolffish
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73k
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
74k
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
303
Rimestad AH og Pharo AK. Spiselig del av fisk. Matvett nr 4, 1981.
312
Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd. Fakta om fisk. Tromsø, 1993.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
460b
US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA Nutrient Database for Standard Reference, versjon 23 (2010). Nettversjon, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
609
Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf

Søk i matvaretabellen: