Søk i matvaretabellen:

Sild, fetsild, sommersild, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fet fisk » Fet fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
60% 20
Vann
(water (moisture))
56g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
290kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
25g 20
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
5,2g 312
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
1,6g 321d
C16:0
(fatty acids)
2,8g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,23g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
10g 312
C16:1 sum
(fatty acids)
0,89g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,6g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
6,0g 312
C18:2n-6
(fatty acids)
0,42g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,29g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,031g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,14g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,081g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
1,6g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,14g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
2,2g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
5,5g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0010g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
68mg 312
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
17g 20
Salt
(salt)
0,30g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
6,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
6,0µg 312
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
12µg 312
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,60alfa-TE 312
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 312
Riboflavin
(riboflavin)
0,30mg 312
Niacin
(niacin, preformed)
4,0mg 312
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,50mg 312
Folat
(folate, total)
9,0µg 321a
Vitamin B12
(vitamin B12)
12µg 312
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
38mg 312
Jern
(iron, total)
1,0mg 312
Natrium
(sodium)
120mg 312
Kalium
(potassium)
460mg 312
Magnesium
(magnesium)
38mg 312
Sink
(zinc)
0,50mg 312
Selen
(selenium)
50µg 312
Kopper
(copper)
0,0mg 60a
Fosfor
(phosphorus)
290mg 312
Jod
(iodine)
16µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1414
Herring
C0175
Skeletal meat part
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
312
Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd. Fakta om fisk. Tromsø, 1993.
321a
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, vektet verdi/ vurdert.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: