Søk i matvaretabellen:

Magerost, smørbar, 10 % fett

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, halvfet, mager

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
68g 108b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
680kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
160kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
10g 108b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
6,0g 108b
C12:0
(fatty acids)
0,30g 109c
C14:0
(fatty acids)
0,91g 109c
C16:0
(fatty acids)
2,4g 109c
C18:0
(fatty acids)
0,95g 109c
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,30g 108b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,7g 108b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,12g 109c
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,8g 109c
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,20g 108b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,15g 109c
C18:3n-3
(fatty acids)
0,036g 109c
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0055g 109c
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0016g 109c
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0075g 109c
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0042g 109c
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0056g 109c
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 109c
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,052g 109c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,17g 109c
Kolesterol
(cholesterol)
27mg 108b
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
18g 108a
Salt
(salt)
2,8g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
53RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
51µg 400e
Beta-karoten
(beta-carotene)
24µg 400e
Vitamin D
(vitamin D)
0,050µg 400e
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,20alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,23mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 400e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,060mg 400e
Folat
(folate, total)
7,0µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 400e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
550mg 108b
Jern
(iron, total)
0,30mg 400e
Natrium
(sodium)
1100mg 108b
Kalium
(potassium)
96mg 400e
Magnesium
(magnesium)
26mg 400e
Sink
(zinc)
2,6mg 400e
Selen
(selenium)
1,0µg 400e
Kopper
(copper)
0,050mg 20
Fosfor
(phosphorus)
740mg 400e
Jod
(iodine)
6,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0282
Processed cheese product (US CFR)
A0787
Processed cheese (EUROFIR)
B1201
Cow
C0245
Curd
E0119
Semisolid with smooth consistency
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0325
Fat partially removed, less than 50% remaining
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0123
Plastic tray or pan, aluminum foil cover or wrapping
M0426
Peel-off lid
N0021
Polypropylene
N0024
Coating enamel
P0024
Human consumer, no age specification
P0040
Reduced fat food
P0132
"light" label claim
P0161
Label claim in food name
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
108a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
108b
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
109c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: