Søk i matvaretabellen:

Makrell, varmrøkt

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fet fisk » Fet fisk, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
80% 420c
Vann
(water (moisture))
53g 207
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
290kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
24g 207
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
4,9g 207
C12:0
(fatty acids)
0,0g 321d
C14:0
(fatty acids)
1,5g 321d
C16:0
(fatty acids)
2,7g 321d
C18:0
(fatty acids)
0,46g 321d
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,4g 207
C16:1 sum
(fatty acids)
0,66g 321d
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,6g 321d
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
6,8g 207
C18:2n-6
(fatty acids)
0,34g 321d
C18:3n-3
(fatty acids)
0,36g 321d
C20:3n-3
(fatty acids)
0,030g 321d
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 321d
C20:4n-3
(fatty acids)
0,27g 321d
C20:4n-6
(fatty acids)
0,11g 321d
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
1,5g 321d
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,26g 321d
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
2,7g 321d
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
6,3g 73e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,51g 74e
Kolesterol
(cholesterol)
64mg 207
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 207
Salt
(salt)
2,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
13RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
13µg 207
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
4,5µg 207
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,80alfa-TE 207
Tiamin
(thiamin)
0,18mg 207
Riboflavin
(riboflavin)
0,47mg 207
Niacin
(niacin, preformed)
8,5mg 207
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,28mg 207
Folat
(folate, total)
6,4µg 207
Vitamin B12
(vitamin B12)
12µg 207
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
15mg 207
Jern
(iron, total)
0,62mg 207
Natrium
(sodium)
810mg 207
Kalium
(potassium)
270mg 207
Magnesium
(magnesium)
28mg 207
Sink
(zinc)
0,58mg 207
Selen
(selenium)
35µg 207
Kopper
(copper)
0,085mg 207
Fosfor
(phosphorus)
230mg 207
Jod
(iodine)
20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1790
Atlantic mackerel
C0175
Skeletal meat part
E0122
Divided or disintegrated
F0022
Heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0172
Smoked or smoke-flavored
J0106
Preserved by smoking
J0120
Preserved by heat treatment
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73e
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
74e
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 321d: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
321d
NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Sjømatdatabasen, 05.11.2013, www.nifes.no/sjomatdata
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: