Søk i matvaretabellen:

Makrell, mai-juni, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fet fisk » Fet fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
50% 303
Vann
(water (moisture))
74g 301
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
520kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
120kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
5,4g 301
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,2g 312
C12:0
(fatty acids)
0,0g 216
C14:0
(fatty acids)
0,34g 216
C16:0
(fatty acids)
0,61g 216
C18:0
(fatty acids)
0,11g 216
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,2g 312
C16:1 sum
(fatty acids)
0,16g 216
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,61g 216
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,3g 312
C18:2n-6
(fatty acids)
0,075g 216
C18:3n-3
(fatty acids)
0,070g 216
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0066g 216
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 216
C20:4n-3
(fatty acids)
0,057g 216
C20:4n-6
(fatty acids)
0,020g 216
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,37g 216
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,070g 216
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,59g 216
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
1,4g 73b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,11g 74b
Kolesterol
(cholesterol)
68mg 312
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 60a
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
19g 301
Salt
(salt)
0,19g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
14RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
14µg 312
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
6,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,60alfa-TE 312
Tiamin
(thiamin)
0,11mg 312
Riboflavin
(riboflavin)
0,36mg 312
Niacin
(niacin, preformed)
9,4mg 312
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,80mg 312
Folat
(folate, total)
11µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
12µg 312
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
12mg 312
Jern
(iron, total)
0,90mg 312
Natrium
(sodium)
75mg 312
Kalium
(potassium)
380mg 312
Magnesium
(magnesium)
27mg 312
Sink
(zinc)
0,60mg 312
Selen
(selenium)
30µg 312
Kopper
(copper)
0,0mg 60a
Fosfor
(phosphorus)
240mg 312
Jod
(iodine)
20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1790
Atlantic mackerel
C0125
Skeletal meat part, without bone or shell
E0150
Whole, natural shape
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0186
Fat content < 15%

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73b
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
74b
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
216
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
301
Taarland T, Mathiesen E, Øvsthus Ø og Brækkan OR. Næringsverdi og vitaminer i norsk fisk og fiskevarer. Vitaminlaboratoriet, Fiskeridirektoratets Kjemisk-Tekniske Forskningsinstitutt. Særtrykk av Tidsskrift for hermetikkindustri. Nr 11:405-412, 1958.
303
Rimestad AH og Pharo AK. Spiselig del av fisk. Matvett nr 4, 1981.
312
Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd. Fakta om fisk. Tromsø, 1993.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: