Søk i matvaretabellen:

Magerost, smørbar, 3 % fett

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, halvfet, mager

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
75g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
420kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
100kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,0g 104d
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,9g 72
C12:0
(fatty acids)
0,099g 109c
C14:0
(fatty acids)
0,30g 109c
C16:0
(fatty acids)
0,79g 109c
C18:0
(fatty acids)
0,31g 109c
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,10g 72
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,68g 72
C16:1 sum
(fatty acids)
0,039g 109c
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,60g 109c
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,060g 72
C18:2n-6
(fatty acids)
0,048g 109c
C18:3n-3
(fatty acids)
0,012g 109c
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0018g 109c
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 109c
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0025g 109c
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0014g 109c
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0018g 109c
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 109c
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,017g 109c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,056g 109c
Kolesterol
(cholesterol)
10mg 400e
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 104d
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 120
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,7g 104d
Protein
(protein, total)
17g 104d
Salt
(salt)
2,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
24RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
23µg 400e
Beta-karoten
(beta-carotene)
11µg 400e
Vitamin D
(vitamin D)
0,020µg 86
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,070alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,23mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 400e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,060mg 400e
Folat
(folate, total)
7,0µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 400e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 400e
Kalsium
(calcium)
510mg 400e
Jern
(iron, total)
0,30mg 400e
Natrium
(sodium)
1000mg 400e
Kalium
(potassium)
100mg 400e
Magnesium
(magnesium)
25mg 400e
Sink
(zinc)
2,6mg 400e
Selen
(selenium)
1,0µg 400e
Kopper
(copper)
0,050mg 30
Fosfor
(phosphorus)
740mg 400e
Jod
(iodine)
6,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0282
Processed cheese product (US CFR)
A0787
Processed cheese (EUROFIR)
B1201
Cow
C0245
Curd
E0144
Semisolid
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0325
Fat partially removed, less than 50% remaining
J0100
Preserved by adding chemicals
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
P0040
Reduced fat food
P0131
"less" label claim
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
72
Melkefettsyrer beregnet ut fra spesifikke faktorer (fra intern standard fettsyrefordeling) multiplisert med total fettsyremengde (fettinnhold x fettsyrefaktor 0,945).
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
86
Beregnet ut fra faktor 0,005 µg vitamin D/g fett i kremfløte.
104d
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
109c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
120
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentens nettside, 2009/2010.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: