Søk i matvaretabellen:

Gjedde, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
55% 420c
Vann
(water (moisture))
78g 400e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
350kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
83kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,23g 400e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,040g 400e
C12:0
(fatty acids)
0,0g 400e
C14:0
(fatty acids)
0,0g 400e
C16:0
(fatty acids)
0,030g 400e
C18:0
(fatty acids)
0,010g 400e
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,020g 400e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,010g 400e
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,020g 400e
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,10g 400e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 400e
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 400e
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,010g 400e
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400e
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,060g 10
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,070g 400e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 400e
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 400e
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 400e
Salt
(salt)
0,11g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400e
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
5,3µg 400e
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,50alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,050mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
3,0mg 400e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,30mg 400e
Folat
(folate, total)
10µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,8µg 400e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 400e
Kalsium
(calcium)
47mg 400e
Jern
(iron, total)
0,20mg 400e
Natrium
(sodium)
43mg 400e
Kalium
(potassium)
460mg 400e
Magnesium
(magnesium)
29mg 400e
Sink
(zinc)
0,78mg 400e
Selen
(selenium)
20µg 400e
Kopper
(copper)
0,015mg 420c
Fosfor
(phosphorus)
240mg 400e
Jod
(iodine)
12µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B1143
Northern pike
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: