Søk i matvaretabellen:

Kyllingskinn, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
46g 224b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1600kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
380kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
37g 224b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
14g 224b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 224b
C14:0
(fatty acids)
0,34g 224b
C16:0
(fatty acids)
11g 224b
C18:0
(fatty acids)
3,1g 224b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 224b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
21g 224b
C16:1 sum
(fatty acids)
2,4g 224b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
19g 224b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
11g 224b
C18:2n-6
(fatty acids)
9,5g 224b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,82g 224b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,050g 224b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,13g 224b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 224b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 224b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 224b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,84g 224b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
9,8g 224b
Kolesterol
(cholesterol)
88mg 224b
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
12g 224b
Salt
(salt)
0,15g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
56RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
56µg 224b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 224b
Vitamin D
(vitamin D)
1,7µg 224b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
2,1alfa-TE 224b
Tiamin
(thiamin)
0,085mg 224b
Riboflavin
(riboflavin)
0,077mg 224b
Niacin
(niacin, preformed)
3,8mg 224b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,11mg 224b
Folat
(folate, total)
8,2µg 224b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,44µg 224b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
1,5mg 224b
Kalsium
(calcium)
7,2mg 224b
Jern
(iron, total)
0,61mg 224b
Natrium
(sodium)
61mg 224b
Kalium
(potassium)
190mg 224b
Magnesium
(magnesium)
14mg 224b
Sink
(zinc)
0,85mg 224b
Selen
(selenium)
11µg 224b
Kopper
(copper)
0,026mg 224b
Fosfor
(phosphorus)
130mg 224b
Jod
(iodine)
22µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1457
Chicken
C0193
Skin, animal
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
224b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 224a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: