Søk i matvaretabellen:

Kylling, hel, med skinn, landkylling, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
71% 30
Vann
(water (moisture))
68g 224a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
750kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
180kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
11g 224a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,9g 224a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 60a
C14:0
(fatty acids)
0,046g 224a
C16:0
(fatty acids)
2,2g 224a
C18:0
(fatty acids)
0,57g 224a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 224a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,8g 224a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,48g 224a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,2g 224a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,0g 224a
C18:2n-6
(fatty acids)
1,7g 224a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,18g 224a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,019g 224a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,076g 224a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,015g 224a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,19g 224a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,8g 224a
Kolesterol
(cholesterol)
45mg 224a
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 30
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 30
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 224a
Salt
(salt)
0,17g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
27RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
27µg 224a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,99alfa-TE 224a
Tiamin
(thiamin)
0,11mg 224a
Riboflavin
(riboflavin)
0,12mg 224a
Niacin
(niacin, preformed)
6,9mg 224a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,48mg 224a
Folat
(folate, total)
6,8µg 224a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,34µg 224a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
3,0mg 224a
Kalsium
(calcium)
7,0mg 224a
Jern
(iron, total)
0,46mg 224a
Natrium
(sodium)
66mg 224a
Kalium
(potassium)
330mg 224a
Magnesium
(magnesium)
26mg 224a
Sink
(zinc)
1,1mg 224a
Selen
(selenium)
15µg 224a
Kopper
(copper)
0,030mg 224a
Fosfor
(phosphorus)
200mg 224a
Jod
(iodine)
4,3µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1457
Chicken
C0267
Skeletal meat part, without bone, with skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
M0197
Bag, sack or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
224a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: